Prijavi se – NOVO IME

Da bi ti se forma za prijavu prikazala i nova prilika ukazala,
treba prvo da se .

       

Želiš da se prijaviš na takmičenje ili želiš da daš svoj glas nekom od kandidata? Potrebno je samo da se prijaviš putem Facebook-a!

A sad, nešto sasvim drugačije!

Budi u stanju pripravnosti.