Željana Antić (Sremska Mitrovica ) – NOVO IME

Želiš da glasaš i pomogneš svom favoritu? Da bi stekao pravo glasa, obavezno se uloguj (pogledaj gore desno)!

Hej, gde si krenuo?
Jedna osoba – jedno srce.
To su pravila igre.

glasova: 0
ocjena: 0

Talenat koji posedujem:

Pevam od svoje treće godine. Išla sam u mnogo horova. Pevam najviše pop muziku, ali i strane, etno, crkvene...
Muzika je nešto što me pokreće i motiviše.

Ja sam...

Iskrena, emotivna, tvrdoglava.

Moj moto

Imati hrabrosti i biti ljubazan.

Pogledaj moj video:

Slika koja me opisuje

Slika koja te opisuje
       

Želiš da se prijaviš na takmičenje ili želiš da daš svoj glas nekom od kandidata? Potrebno je samo da se prijaviš putem Facebook-a!

A sad, nešto sasvim drugačije!

Budi u stanju pripravnosti.