Lazar Ciganović (Beograd) – NOVO IME

Želiš da glasaš i pomogneš svom favoritu? Da bi stekao pravo glasa, obavezno se uloguj (pogledaj gore desno)!

Hej, gde si krenuo?
Jedna osoba – jedno srce.
To su pravila igre.

glasova: 33
ocjena: 33

Talenat koji posedujem:

Moj talenat je pevanje, komponovanje, aranžiranje i produciranje raznih žanrova muzike. Najviše radim na svojoj autorskoj muzici, koja je prvenstveno u pop žanru, ali sa elementima nekih drugih. Takođe, komponujem i filmsku i muziku za razne medije.

Ja sam...

Kreativan, nasmejan, duhovit, empatičan.

Moj moto

Ako si uživao u potrošenom vremenu, onda to vreme nije uzalud potrošeno.

Pogledaj moj video:

Slika koja me opisuje

Slika koja te opisuje
       

Želiš da se prijaviš na takmičenje ili želiš da daš svoj glas nekom od kandidata? Potrebno je samo da se prijaviš putem Facebook-a!

A sad, nešto sasvim drugačije!

Budi u stanju pripravnosti.